Power Plant Transformation

EC Garbary | Poznań | PL
Upcycling Architecture

 

Teren na jakim znajduje się zakład ma bogatą, wielowarstwową historię. Jego atutem jest to, że łączy on etapy rozwoju miasta z różnych lat, przez co staje się namacalnym świadectwem rozwoju Poznania.

Znajduje się w sąsiedztwie strefy katedralnej Ostrowa Tumskiego. Na początku XX wieku na tym obszarze znajdował się Fort Roon, który wchodził w skład Twierdzy Poznań. Później było to miejsce budowy Nowej Elektrowni zasilającej miasto. Obecnie to zamknięty teren zakładu Elekrociepłowni, który od dłuższego czasu pełni tylko rolę rezerwową, a w 2016 roku ma zostać ostatecznie zamknięty. Szkodą dla miasta byłoby niewykorzystanie rejonu o takim potencjale i zaprzepaszczenie szansy na przywrócenie tych nadwarciańskich obszarów miastu. Teren Elektrociepłowni stwarza możliwość utworzenia kompleksu rekreacyjnego w obszarze nadrzecznym w centrum miasta, który miałby także interesujące walory historyczno-kulturowe.

Obecnie jest to przestrzeń odizolowana, ponieważ prowadzi do niej tylko jedna droga która przy wyższym stanie wody w najniższym miejscu podlega całkowitemu zalaniu, uniemożliwiając tym samym dojazd.