Industrial symphony

Power Plant EC Garbary | Poznań | 

 

Architektura przemysłowa charakteryzuje sie organizacja przestrzeni podyktowana wymaganiami procesów technologicznych i urzadzen. A zatem obiekt lub
zespół obiektów przemysłowych musza byc przede wszystkim funkcjonalne, aby procedury mogły przebiegac sprawnie i bezkolizyjnie. Postawiona na takiej
płaszczyznie i rozpatrywana z punktu widzenia walorów organizacyjnych, architektura przemysłowa musi zajac jedno z najbardziej wpływowych miejsc w epoce, szczycac sie czystoscia formy, jej scisła funkcjonalnoscia i szczerym wyrazem koncepcji organizacyjnej. Rozwijana w pierwszym okresie rewolucji przemysłowej teoria funkcjonalizmu wynikała z zasad architektury przemysłowej, bo trudno było zaprzeczyć, że forma zdeterminowana jest funkcja.

Obiekty architektoniczne czesto sa postrzegane jako kulturowe i polityczne symbole, dzieła sztuki danej epoki. Takie budowle jak piramidy egipskie oraz rzymskie
Koloseum sa wanym elementem swiadczacym o zaawansowaniu technologicznym i kulturowym danego społeczenstwa. Historyczne cywilizacje sa czesto znane głównie z ich architektonicznych osiagniec. Obiekty naleace do przemysłu oraz scisła użytkowosc tych inynieryjnych gmachów równie staja sie wyznacznikami epoki. Nie jest te przypadkiem, e pierwsze fabryki stanowiły osiagniecia w dziedzinie architektury, nie tylko przemysłowej. Ich wielkosc podyktowana była wymogami technologicznymi, jednak nosza w sobie pewien „zarodek wybitnej monumentalnosci.” Miasta, regiony i kultury sa zawsze identyfikowane z architektonicznymi monumentami.

„Do tych cech zasadniczych prawie klasycznego rytmu form i brył przyłacza sie scisła organizacja wewnetrzna, która na zewnatrz ujawnia sie w mocnych akcentach
rytmicznych poszczególnych etapów procesu produkcji. Dopasowujac architekture do organizacji procesu wewnetrznego wytwarza sie odpowiednia harmonia form zewnetrznych, zwiazana jednolitoscia i ciagłoscia procesu, bedaca podstawa piekna kompozycyjnego.”  Edgar Norwerth, Architektura przemysłowa, Architektura i budownictwo, Warszawa 1926